Thai International Hospital

Operating Room

ห้องผ่าตัดใหญ่ เป็นห้องที่ใช้สำหรับทำการผ่าตัด ไม่ว่าจะเพื่อการรักษาโรค หรือการทำศัลยกรรมใดๆ ก็ตาม โดยห้องที่ใช้ในการผ่าตัดนั้นจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตามกฏของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่หลายปัจจัยและหลายขั้นตอนในการที่จะได้มาซึ่ง ใบรับรองห้องผ่าตัด (Certified Operating Room) ที่ถูกต้อง เพื่อการันตีในเรื่องของความปลอดภัย สุขอนามัย คุณภาพ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงทำให้ผู้ที่เข้ารับบริการเกิดความมั่นใจในสถานบริการ

ห้องผ่าตัด และบริการวิสัญญี

ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยคือเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลไทยอินเตอร์  เรามุ่งเน้นให้ห้องผ่าตัด (Operating room) เป็นสถานที่ปลอดเชื้อปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและแรงดันอากาศ ระบบการไหลเวียนอากาศ ระบบการกรองอากาศที่ไหลเวียนมายังเตียงผ่าตัดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและมีเครื่องมือที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการแบบครบวงจรด้วยทีมแพทย์ชำนาญการ เพื่อให้การผ่าตัดผู้ป่วยทุกกรณีประสบความสำเร็จ และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่หลีกเลี่ยงได้

ข้อดีของการที่มี ห้องผ่าตัด ถูกต้องตามมาตรฐาน

แพทย์สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะต้องมีทีมแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ตามหลักทางการแพทย์

สร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ ว่าสถานบริการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ถูกต้อง และปลอดภัยตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งเมื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถทำการรักษาเบื้องต้นได้ทันที

ยกกระดับมาตรฐาน และสร้างความน่าเชื่อถือ ของสถานบริการ

ลักษณะห้องผ่าตัด หรือ มาตรฐานห้องผ่าตัด ที่ถูกต้อง

 • ขนาดห้องผ่าตัด จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่แคบสุดไม่ต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร
 • จะต้องมีพื้นที่วางเตียงผ่าตัด พร้อมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ 1 เตียง ต่อ 1 ห้อง
 • อยู่ในเขตปลอดเชื้อ (Sterile Area)
 • วัสดุที่ใช้ปูพื้น ต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ หรือมีรอยต่อน้อย ไม่ลื่น ไม่ซึมซับของเหลว ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนต่อการขีดข่วน ทนต่อสารเคมี และสามารถรับน้ำหนักใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วัสดุที่ใช้บุผนัง ทนสารเคมี ผิวเรียบ ไม่มีเหลี่ยมคม ไม่มีรอยต่อหรือรอยต่อน้อย ไม่สะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น ละออง เชื้อโรค ทนความชื้น
 • วัสดุที่ใช้ปูฝ้าเพดาน เรียบไม่มีรอยต่อ ไม่มีรูพรุน ไม่สะสมสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง เชื้อโรค ทนความชื้น
 • ความสูงฝ้าเพดานของห้องผ่าตัดไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 • ประตูห้องผ่าตัด เป็นชนิดใช้ท่อนแขนหรือลำตัวดัน หรือเลื่อนให้บานเปิดออกได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ช่องเปิดประตูความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เมตร และมีช่องมองเห็นภายในห้องได้
 • ประตูห้องผ่าตัดมีช่องว่างให้อากาศรั่วไหลน้อยที่สุด เพื่อควบคุมอุณหภูมิและรักษาแรงดันอากาศ ภายในห้องผ่าตัด
 • หน้าต่างและช่องแสงสามารถป้องกันสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะของเชื้อโรคได้
 • ระดับพื้นภายในแผนกจะต้องเรียบเป็นระดับเดียวกัน
 • มีระบบควบคุมการเข้าออกแผนกผ่าตัด

เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในห้องผ่าตัด

 • ภายในห้องผ่าตัดจะต้องมีเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน และพร้อมใช้งาน ซึ่งนอกจากเครื่องมือที่ใช้แยกตามประเภทของการรักษาแล้ว จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำคัญที่กระทรวงกำหนด ดังต่อไปนี้ด้วย
 • เตียงผ่าตัด (Operating Table)
 • โคมไฟผ่าตัด (Surgical Light)
 • เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ (Anesthesia Machines)
 • เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)
 • เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitors)
 • เครื่องวัดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG monitor)
 • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermometer)
 • เครื่องดูดเสมหะ หรือช่องเปิดความดันลบ (Vacuum Outlet)
 • เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit)
 • ตู้ดูฟิล์ม หรือมอนิเตอร์ (X-Ray Film Viewing Box)
 • เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) อย่างน้อย 1 เครื่อง
 • เครื่องมือผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดตามสาขาโรค
 • อุปกรณ์ฉุกเฉิน เวชภัณฑ์ ยาช่วยชีวิต และฟื้นคืนชีพ