Thai International Hospital

Emergency

แผนกฉุกเฉิน  The Emergency Department
แผนกฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภทและภาวะฉุกเฉินของโรคทุกสาขา พร้อมรับผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาลวิชาชีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ เมื่อเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง (Heart Attack) ตลอด 24 ชั่วโมง มีการเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติภัยหมู่ ทำหัตถการเล็กและทำคลอดฉุกเฉิน มีห้องตรวจพิเศษ ห้องสังเกตอาการ และห้องตรวจเด็กนอกเวลาทำการ

การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน/วิกฤต

ทีมแพทย์พร้อมพยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกฉุกเฉินของเราให้การบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการดูแลฟื้นคืนชีพและรักษาบาดแผลอย่างเร่งด่วน โดยแผนกของเราประกอบด้วยบุคลากรที่ทำงาน เป็นทีม และถูกฝึกฝนอย่างประจำและสม่ำเสมอ เพื่อการบริการดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ

แผนกฉุกเฉินของเราประกอบด้วยอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรถพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ    

  • เครื่องช่วยหายใจ
  • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ

6 อาการฉุกเฉินวิกฤต ที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญ

  1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
  2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัด และมีเสียงดัง
  3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย
  4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันและรุนแรง
  5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือมีอาการชักต่อเนื่องไม่หยุด
  6. มีอาการอื่นร่วมด้วย ซึ่งเป็นอาการที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต