Thai International Hospital

Education

Education

ตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต

“โรคไต” คือหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดสารเคมีรวมถึงยาที่เข้าสู่ร่างกาย ถ้าไตไม่ทำงานและไม่ได้รับการรักษา

Read More »
Education

โปรแกรมกายภาพบำบัด

ทำไมถึงต้องทำกายภาพบำบัด     เนื่องจากการทำกายภาพบำบัด เป็นการรักษาฟื้นฟูโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่ได้ใช้ยา จึงเป็นการรักษาที่ไม่ได้รับผลข้างเคียง

Read More »