Thai International Hospital

แผนกกุมารเวช

  • บริการและการรักษา( เด็กแรกคลอดจนถึงอายุ 15 ปี )
  • ให้คำปรึกษาการเจ็บป่วย พัฒนาการของเด็กตลอด 24 ชั่วโมง
  • รับดูแลรักษาโรคเด็กและให้คำวินิจฉัยโรค
  • ฉีดวัคซีนตามวัยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน
  • เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ ตลอดจนเฝ้าติดตามระวังพัฒนาการอย่างใกช้ชิด